Polityka prywatności


Dzień dobry. Zapraszamy do zapoznania się z polityką prywatności systemu rezerwacji online Nakiedy.pl. Jesteśmy firmą świadcząca usługę obsługi systemów rezerwacji dla przedsiębiorców.

Rejestrując się w systemie jako przedsiębiorca lub rezerwując wizytę za jego pośrednictwem wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Nakiedy zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Pisząc dalej:

Nakiedy - mamy na myśli Nakiedy Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 15/4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000613743, REGON 364245886, NIP 5882417353 będąca właścicielem systemu.

Przedsiębiorca - przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, który podpisał umowę z Nakiedy na obsługę rezerwacji online i posiada konto za pośrednictwem którego prowadzi obsługę rezerwacji swoich Klientów.

Klient - oznacza osobę, która za pośrednictwem Nakiedy rezerwuję wizyty lub inne usługi na koncie Przedsiębiorcy.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Nakiedy

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem moich danych

Jestem Przedsiębiorcą
Administratorem danych osobowych jest Nakiedy. Nakiedy wyznaczyło Inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem email: iod@nakiedy.pl , telefonicznie: (+48) 575 714 634 lub drogą pocztową na adres siedziby.

Jestem Klientem
Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca. Nakiedy jest podmiotem przetwarzającym (Procesorem) dane osobowe min. Klientów powierzone przez Przedsiębiorcę.

Na jakiej podstawie przetwarzane są moje dane

Jestem Przedsiębiorcą
Dane przetwarzane są na podstawie umowy zawartej drogą elektroniczną w momencie rejestracji na świadczenie usługi obsługi rezerwacji online za pośrednictwem systemu pod adresem www.nakiedy.pl. Podstawę prawną stanowi przetwarzanie danych osobowych Przedsiębiorcy na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jestem Klientem
Dane przetwarzane są na podstawie umowy powierzenia danych pomiędzy Przedsiębiorcą a Nakiedy. Podstawę prawną stanowi obowiązek wynikający z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

Jakie dane są zbierane, w jakim celu i na jak długo

Jestem Przedsiębiorcą
Dane zbierane przez Nakiedy to: Imię i nazwisko, adres, email, telefon, IP. Cel zbierania danych to wykonywanie umowy na obsługę systemu rezerwacji pomiędzy Przedsiębiorcą a Nakiedy. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Jestem Klientem
O tym jakie dane są zbierane, w jakim celu i jak długo decyduje Przedsiębiorca. Najczęściej zbierane dane to: Imię i nazwisko, email oraz numer telefonu i IP. Dane zbierane są najczęściej w celu dokonania rezerwacji wizyty oraz powiadomień i przypomnień o wizycie. Dane przechowywane są do czasu zakończenia umowy pomiędzy Nakiedy i Przedsiębiorcą a po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń prawnych w tym podatkowych i cywilnych.

Czy Nakiedy wykorzystuje dane w celach marketingowych

Nie, Nakiedy nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników w celach marketingowych.

Czy moje dane są bezpieczne

Przetwarzając dane osobowe dokładamy starań i stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa aby Twoje dane były bezpieczne. Stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL, kontrolujemy aby dostęp do danych miały tylko osoby uprawnione a cel dostępu zawsze był usprawiedliwiony.

Czy dane są powierzane innym podmiotom i przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane powierzane są innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu świadczenia usługi obsługi rezerwacji online.
Należą do nich:
- firma hostingowa (EOG) i infrastruktura informatyczna
- firma obsługująca wysyłkę SMS (Polska) – tylko w przypadku użytkowników korzystających z powiadomień SMS
- firma obsługujące przelewy online (Polska) – tylko w przypadku użytkowników korzystających z płatności online
- firma księgowa (Polska) – tylko dane Przedsiębiorcy

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ale tylko w przypadku infrastruktury informatycznej a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów prawnych takich jak standardowe klauzule umowne, reżim Privacy Shield lub inne podobne instrumenty prawne przewidziane i zgodne z RODO.
Aby zapobiegać robotom internetowym oraz atakom typu brute-force, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA. W takiej sytuacji możemy ujawnić Twój adres IP firmie Google LLC.
Nakiedy zobowiązuje się nie przekazywać danych użytkowników osobom i firmom trzecim bez ich wcześniejszej zgody.

Jakie przysługują mi prawa

Każdy Użytkownik ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
b) do sprzeciwu (art. 21 RODO)
c) poprawiania danych osobowych (art. 16 RODO)
d) bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
e) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
f) przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Konsekwencje nie wyrażenia zgody na przetwarzanie

Jestem Przedsiębiorcą
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi Nakiedy świadczenie usług.

Jestem Klientem
Warunkiem dokonania rezerwacji wizyty lub innej usługi świadczonej przez Przedsiębiorcę jest podanie danych osobowych. Brak podania tych danych uniemożliwi wykonanie tej czynności.

Profilowanie danych i dane statystyczne

Nakiedy nie profiluje użytkowników na podstawie dostarczonych danych. Dane zbierane za pomocą mechanizmów Google Analytics i Facebook są anonimowe i używane tylko do celów statystycznych.

Prawo do skargi

Każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Z kim mogę się skontaktować w sprawie moich danych

Jestem Przedsiębiorcą
- poprzez stronę www: formularz kontaktowy
- email: iod@nakiedy.pl lub kontakt@nakiedy.pl
- tel: (+48) 575 714 634
- dane korespondencyjne: Nakiedy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 15/4, 84-200 Wejherowo

Jestem Klientem
Jako że administratorem danych Klientów jest Przedsiębiorca proszę kontaktować się bezpośrednio z nim.

Jak usunąć swoje dane osobowe

Jestem Przedsiębiorcą
- poprzez stronę www: formularz kontaktowy
- email: iod@nakiedy.pl lub kontakt@nakiedy.pl
- tel: (+48) 575 714 634
- dane korespondencyjne: Nakiedy Sp. z o.o, ul. 3 Maja 15/4, 84-200 Wejherowo

Jestem Klientem
Administratorem danych jest Przedsiębiorca tak więc w pierwszej kolejności prosimy się z nim kontaktować. W przypadku braku reakcji lub problemów prosimy o kontakt z Nakiedy - dane kontakowe powyżej.

Ciasteczka

Nakiedy oświadcza, iż w celu gromadzenia informacji związanych ze świadczeniem Usług wykorzystuje pliki typu cookies. Są to informacje, które serwer Nakiedy zapisuje na dysku komputera Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik będzie “rozpoznawany” przy każdym kolejnym połączeniu z Kontem. System cookies nie przeszkadza w działaniu Państwa komputera jednak wyłączenie go spowoduje brak dostępu do Usługi.

Wykorzystywane są następujące typy plików cookies wewnętrznych:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wykorzystywane tylko podczas korzystania z funkcji automatycznego logowania do serwisu.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są do:
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  ◦ Google Analytics (Google Inc – USA)
  ◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia)
 • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
  ◦ Facebook Connect (Facebook Ireland - Irlandia)
 • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu realizacji umowy rezerwacji online:
  ◦ Facebook.com (Facebook Ireland – Irlandia)

Rozpocznij swój 14-dniowy okres testowy!

Bez opłat. Bez umów. Zrezygnuj kiedy chcesz.